Back
 ChnStd  Vol.5 No.2 , May 2016
An Analysis of “Qingtou”
Abstract: Purpose: To explore the meaning of “Qingtou” collected by Han Yu Da Ci Dian: “She is a qingtou girl, so she is less sophisticated than me”. Methods: Method of Triangle Theory is put forward by Fuyi Xing to grasp clearly the grammar facts, which is based on the materials of Mandarin, Dialect and Classical Chinese. This study still employs materials of ancient characters. Results: “Qingtou” suggests two meanings: one refers to “raven hair” and the other “having not been married and still being a virgin” and the initial form of it is “qingtong”. Conclusion: There isn’t yet a clear understanding of “qingtou” in most modern dictionaries. Such a fact is caused by the insufficient investigation on Chinese language materials. As a result, it’s hard to trace back to the very origin of its meaning.
Cite this paper: Xuefei, L. (2016) An Analysis of “Qingtou”. Chinese Studies, 5, 27-33. doi: 10.4236/chnstd.2016.52004.
References

[1]   Dong Zhiqiao (2007). Zhonggu jindai hanyu tanwei. Beijing: Zhonghua Book Company.

[2]   Guo Hongyi (2011). Hanyu da cidian “qingtou” shiyi xianyi. Journal of Yibin University, 1, 66-68

[3]   Hu Pu’an (1941). Cong wenzixue shang kaojian gudai bianse de benneng yu ranse jishu. The Confluence of Knowledge, 3, 53-67

[4]   Jiang Lihong (1988). Dunhuang bianwen ziyi tongshi. Shanghai: Shanghai Classics Publishing House.

[5]   Jiang Shaoyu (2005). Jindai hanyu yanjiu gaiyao. Beijing: Peking University Press.

[6]   Jiang Zongfu (2002). Sichuan fangyan ciyu kaoshi. Chengdu: Bashu Publishing House.

[7]   Lin Yiguang (1920). Yaolie xiangxing in Wenyuan, Chapter 6. Fuzhou: Fujian Normal University Library.

[8]   Liu Zhao (1992). Jiagu wenzi kaoshi. In Guwenzi yanjiu dishijiuji (pp. 461-465). Beijing: Zhonghua Book Company.

[9]   Morgan, L. H. (1957). The Ancient Society. Shanghai: SDX Joint Publishing Company.

[10]   Qian Zongwu (2012). Jinwen Shangshu Cihui Yanjiu. Zhengzhou: Henan University Press.

[11]   Shang Chengzuo (1983). Shuowen zhong zhi guwenkao. Shanghai: Shanghai Classics Publishing House.

[12]   Su Baorong (2000). Ciyi yanjiu yu cishu shiyi. Beijing: Commercial Press.

[13]   Wang Tao (1998). Yinren de yanse guannian yu wuxingshuo de xingcheng ji fazhan. In: Ailan et al. (Eds.), Zhongguo gudai siwei moshi yu yinyangwuxingshuo tanyuan (pp. 261-273). Nanjing: Jiangsu Ancient Books Press.

[14]   Xing Fuyi (2000). Yufa yanjiu zhong “liangge sanjiao”de yanzheng. Journal of Central China Normal University (Humanity & Social Science Edition), 5, 38-45.

[15]   Xu Baohua, & Ichiro, M. (1999). Hanyu fangyan da cidian. Beijing: Zhonghua Book Company.

[16]   Yao Xiaoping (1985). Gudai hanmingzu de yanse guannian. Encyclopedia Knowledge, 6, 25-27.

[17]   Yu Xingwu (1979). Jiagu wenzi shilin. Beijing: Zhonghua Book Company.

[18]   Zhan Yinxin (1983). Shi “xin” ji yu “xin” youguan de jigezi. Zhonguo yuwen, 5, 369-374.

 
 
Top