Back
 GEP  Vol.3 No.6 , August 2015
The Baikal Basin as a Transboundary Ecological and Economic System
Abstract: This article considers a necessity to assign the Baikal basin as an integrated transboundary ecological-economic system where an incongruity of global ecological and local economic interests is observed. The existing problems and limitations of further development of the Baikal ecological-economic system are singled out.
Cite this paper: Darbalaeva, D. and Mikheeva, A. (2015) The Baikal Basin as a Transboundary Ecological and Economic System. Journal of Geoscience and Environment Protection, 3, 33-38. doi: 10.4236/gep.2015.36006.
References

[1]   Akimova, T.A. and Khaskin, V.V. (2006) Economy of Nature and Man. Economics, Moscow. [Akimova, T.A. and Khaskin, V.V. (2006) Ekonomika Prirody i Cheloveka. Ekonomika, Moskva].

[2]   (2013) State Report: On the Condition and Use of Water Resources of the Russian Federation in the Year 2012. [Gosudarstvennyy doklad: O sostoyanii i ispol’zovanii vodnykh resursov Rossiyskoy Federatsii v 2012 godu]. NIA-Priroda, 370 s.

[3]   (2014) State Report: On the Condition of Lake Baikal and Measures to Protect It in the Year 2013 [Gosudarstvennyy doklad: O sostoyanii ozera Baykal i merakh po ego okhrane v 2013 godu]. Sibirskiy filial FGUNPP “Rosgeolfond”, Irkutsk, 462 s.

[4]   Bazarova, B.B. and Pronin, N.M. (2006) The Canadian Pondweed in the Chivyrkuy Bay of Lake Baikal. Geography and Natural Resources, 1, 59-62. [Bazarova, B.B. and Pronin, N.M. (2006) Elodeya kanadskaya v Chivyr-kuyskom zalive oz. Baykal Geografiya i prirodnye resursy, 1, 59-62].

[5]   Aktinov, L. (2015) In Several Years the “Pearl of Siberia” May Turn to a Bog. [Leonid Aktinov (2015) Cherez neskol’ko let “zhemchuzhina Sibiri” mozhet prevratit’sya v boloto]. http://infpol.ru/obshchestvo2/item/10827-cherez-neskolko-let-zhemchuzhina-sibiri-mozhet-prevratitsya-v-boloto/10827-cherez-neskolko-let-zhemchuzhina-sibiri-mozhet-prevratitsya-v-boloto.html

[6]   Tulokhonov, A.K. (2013) Once Again on the Price of Baikal. ECO, 2, 61-68. [Tulokhonov, A.K. (2013) Eshche raz o tsene Baykala. EKO, 2, 61-68].

[7]   Rikhvanova, M. (2015) HPP and Construction are to Blame in the Low-Flow on Lake Baikal. [Marina Rikhvanova (2015) GES i stroiteli vinovaty v malovod'e Baykala—ekspert]. http://news.ircity.ru/4745/

[8]   Kolotov, A. (2015) Negotiations on HPP in Mongolia: Moscow Surrenders Baikal. [Aleksandr Kolotov (2015) Peregovory po GES v Mongolii: Moskva sdaet Baykal]. http://www.plotina.net/moskva-sdaet-baikal/

 
 
Top