Back
 ChnStd  Vol.4 No.1 , February 2015
The Development and Main Reform of Criminal Procedure Law in China
Abstract: China’s current “Criminal Procedure Law” was enacted in 1979, and the law established the basic framework of socialist criminal justice system with Chinese characteristics. The amendments in 1996 and 2012 to the “Criminal Procedure Law”, involving the basic principles, procedures, rules and many other aspects of criminal procedure, emphasized balance on punishment of crime and protection of human rights, entity justice and procedure justice. From the development and main reform of China’s Criminal Procedure Law, we can see that China’s Criminal Procedure Law effectively connected with the international justice standards gradually, promoted China’s criminal procedure legal system going to be more scientific, democratic and rational, and reflected the great progress of China’s democracy and legal system construction having been made in the field of criminal justice (Chen Guangzhong 2012; Bian Jianlin, 2012).
Cite this paper: Wang Zhenhui (2015) The Development and Main Reform of Criminal Procedure Law in China. Chinese Studies, 4, 20-24. doi: 10.4236/chnstd.2015.41004.
References

[1]   Bian Jianlin 卞建林 (2012). Zhongguo tese xingshi susong zhidu de zhongda fazhan 中国特色刑事诉讼制度的重大发展. Faxue Zazhi, 5, 1-8.

[2]   Chen Guangzhong 陈光中 (2012). Zhonghua Renmin Gongheguo xingshi susongfa xiugai tiaowen shiyi yu dianping 中华人民共和国刑事诉讼法修改条文释义与点评. Beijing: Renmin Fayuan Chubanshe.

[3]   Chen Guoqing 陈国庆 (2012). Zhonghua Renmin Gongheguo xingshi susongfa zuixin shiyi 中国人民共和国刑事诉讼法最新释义. Beijing: Zhongguo Renmin Gongan Daxue Chubanshe.

[4]   Huang Taiyun 黄太云 (1996). Xingshi susong zhidu de zhongda gaige—Xingshi susongfa xiugai de jige zhongda wenti 刑事诉讼制度的重大改革——刑事诉讼法修改的几个重大问题. Zhongguo Faxue, 2, 29-39.

[5]   Lang Sheng 郎胜 (2012). Zhonghua Renmin Gongheguo xingshi susongfa xiugai yu shiyong 《中华人民共和国刑事诉讼法》修改与适用. Beijing: Xinhua Chubanshe.

[6]   Quanguo Renda Changweihui Fazhi Gongzuo Weiyuanhui Xingfashi 全国人大常委会法制工作委员会刑法室 (2012). Guanyu xiugai Zhonghua Renmin Gongheguo xingshi susongfa de jueding: Tiaowen shuoming, lifa liyou ji xiangguan guiding 关于修改中华人民共和国刑事诉讼法的决定: 条文说明、立法理由及相关规定. Beijing: Beijing Daxue Chubanshe.

[7]   Song Yinghui 宋英辉 (2014). Xingshi susongfa xiugai de lishi shuli yu chanshi 刑事诉讼法修改的历史梳理与阐释. Beijing: Beijing Daxue Chubanshe.

[8]   Sun Pinghua (2013). Human Rights Protection System in China. Berlin: Springer.

[9]   Zang Tiewei 臧铁伟 (2012). Zhonghua Renmin Gongheguo xingshi susongfa jiedu (zuixinban) 中华人民共和国刑事诉讼法解读(最新版). Beijing: Zhongguo Fazhi Chubanshe.

 
 
Top