Back
 JSS  Vol.3 No.2 , February 2015
A Basic Discourse on Discipline for Novice Teachers
Abstract: This paper presents a research investigation focused on creating a basic discourse on discipline in novice teachers. The qualitatively-chosen methodology identifies, for a selected sample, how length of pedagogical experience and gender influence the creation and maintenance of a teacher’s authority in the classroom. This research is a part of the project, which focuses on mapping the different approaches of education for novice teachers to PDF Palacky University in Olomouc. The aim is to highlight the possible theoretical and methodological approaches in addressing the issue of discipline than on specific statistical data.
Cite this paper: Kucerova, L. , Buchtova, T. , Chudy, S. and Neumeister, P. (2015) A Basic Discourse on Discipline for Novice Teachers. Open Journal of Social Sciences, 3, 88-95. doi: 10.4236/jss.2015.32012.
References

[1]   Kyriacou, Ch. (1996) Klícové dovednosti ucitele. Portál, Praha, 82, 95.

[2]   Makarenko, A.S. (1957) O vychově dětí v rodině. 7. vyd. SPN, Praha, 31.

[3]   Bendl, S. (2004) Jak predcházet nekázni, aneb, Kázeňské prostredky. ISV, Praha, 23.

[4]   Uher, J. (1924) Problém kázně. Dědictví Komenského, Praha, 24.

[5]   Bendl, S. (2011) Kázeňské problémy ve skole. Triton, Praha, 29, 34, 35.

[6]   Podlahová, L. (2004) První kroky ucitele. Triton, Praha, 89, 90.

[7]   Bendl, S. (2001) Skolní kázeň. Metody a strategie. ISV, Praha.

[8]   Haining, R. (1990) Spatial Data Analysis in the Social and Environmental Science. University Press, Cambridge. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511623356

[9]   Hendl, J. (2004) Prehled statistickych metod zpracování dat. Portál, Praha.

[10]   Macdonald, R.P. (1991) Faktorová analyza a príbuzné metody v psychologii. Academia, Praha.

[11]   Skalková, J. (1983) úvod do metodologie a metod pedagogického vyzkumu. SPN, Praha.

[12]   Buzan, T. (2007) Mentální mapování. Portál, Praha.

[13]   Bendl, S. and Voňková, H. (2010) Vyuzití pojmovych map ve vyuce pedagogiky. IN: Pedagogická orientace, r. 20, c. 1, 16-38.

[14]   Janík, T. (2005) Znalost jako klícová kategorie ucitelského vzdělávání. Paido, Brno.

[15]   Gavora, P.(2009) Stanovení vyzkumného vzorku. In: SVEC, S., Ed., Metodologie věd o vychově, Paido, Brno.

 
 
Top