Back
 ChnStd  Vol.3 No.4 , November 2014
The Harmonization of Professional Teaching and Professional-Competency Training in Financial Management
Abstract: With the expansion in enrollment scale of financial management and the increase in the pressure of job-hunting, more and more schools start to analyze the problem regarding how to cultivate excellent financial management talents who meet the social demand, and how to build their own features and brands (Zhang Junrui & Liu Donglin, 2005). In this paper, according to Chinese certified public accountants competence guide and starting from the professional competency model, we analyzed how to attain harmony between knowledge imparting and students’ vocational ability training in the professional education in financial management, and discussed the necessity of the coordination in the professional education in financial management and students’ vocational ability training. Finally, we discovered four pathways to harmonize financial management professional teaching and professional competency training: 1) establishment of dynamic course modules based on demand orientation; 2) reform of teaching methods; 3) bringing practical experts into the classroom; 4) establishment of a multi-dimensional students learning quality evaluation.
Cite this paper: Wei Lin, Cao Shan, & Song Yu (2014) The Harmonization of Professional Teaching and Professional-Competency Training in Financial Management. Chinese Studies, 3, 165-170. doi: 10.4236/chnstd.2014.34023.
References

[1]   An Shiyao 安世遨 (2009). Daxuesheng hexie renge goujian de deyu jizhi fenxi 大学生和谐人格建构的德育机制分析. Gaodeng Jiaoyu Yanjiu, 3, 29-33.

[2]   He Diankui 贺佃奎 (2008). Dangdai Yingguo gaoxiao de rencai peiyang moshi 当代英国高校的人才培养模式. Gaojiao Yanjiu, 4, 75-78.

[3]   Liu Hailing 刘海玲 (2006). Jiyu shengrenli muxing de rencai xuanba yu peiyang 基于胜任力模型的人才选拔与培养. Beijing Youdian Daxue.

[4]   Mao Cuiyun 毛翠云 (2011). Chuangye Shengrenli zhonghe Ceping Yanjiu 创业胜任力综合测评研究. Boshi Lunwen, Zhenjiang: Jiangsu Daxue.

[5]   Meng Yan 孟焰, & Li Ling 李玲 (2007). Shichang dingwei xia de kuaijixue zhuanye benke kecheng tixi gaige—jiyu woguo gaoxiao de shijian diaocha zhengju 市场定位下的会计学专业本科课程体系改革——基于我国高校的实践调查证据. Kuaiji Yanjiu, 23, 55-63.

[6]   Pan Feitong 潘飞童, Wei Hua 卫华, & Yang Huihui 杨慧辉 (2004). .Meiguo zhuce guanli kuaijishi he zhuce caiwu guanlishi moshi jiqi jiejian 美国注册管理会计师和注册财务管理师模式及其借鉴. Waiguo Jingji yu Guanli, 2, 46-49.

[7]   Shao Jingjing 邵晶晶, Zong Xuehong 宗雪红, & Jiang Xuemei 姜雪梅 (2012). “Yi jiuye wei xiangdao” de gaoxiao rencai peiyang moshi tantao “以就业为向导”的高校人才培养模式探讨. Zhongguo Rencai, 4, 151-152.

[8]   Wang Aijun 王爱军 (2011). Meiguogaoxiao rencai peiyang moshi dui woguo benke jiaoyu de qishi 美国高校人才培养模式对我国本科教育的启示. Rencai Peiyang, 11, 41-42.

[9]   Xiao Mingzheng 萧鸣政 (2009). Rencai pingjia jizhi wenti tansuo 人才评价机制问题探析. Beijing Daxue Xuebao, 5, 31-36.

[10]   Yang Zheng 杨政, Yin Junming 殷俊明, & Song Yaqin 宋雅琴 (2012). Kuaiji rencai nengli xuqiu yu benke kuaiji jiaoyu gaige: Liyi xiangguanzhe de diaochafenxi 会计人才能力需求与本科会计教育改革:利益相关者的调查分析. Kuaiji Yanjiu, 12, 5-35.

[11]   Zhang Junrui 张俊瑞, & Liu Donglin 刘东霖 (2005). Woguo rencai shichang dui caijing lei rencai xuqiu zhuangkuang de diaocha fenxi 我国人才市场对财经类人才需求状况的调查分析. Kuaiji Yanjiu, 9, 75-79.

[12]   Zhou Hong 周宏, Zhang Wei 张巍, Zong Wenlong 宗文龙, & Yang Ji 杨霁 (2007). Qiye kuaiji renyuan nengli kuaijia yu kuaiji rencai pingjia yanjiu 企业会计人员能力框架与会计人才评价研究. Kuaiji Yaniu, 4, 83-89.

 
 
Top