Back
 ChnStd  Vol.3 No.2 , May 2014
Evaluation on the Efficiency of Policy Implementation for Teacher Mobility of Compulsory Education between Rural and Urban Areas in China
Abstract: The paper analyzes the policy implementation effect of the mobility of urban and rural teachers in the compulsory stage by using the data from P province in China. We find that there are some problems in the process of the implementation of the teacher mobility policy, including passive attitude toward teachers, insufficient capital investment, ineffective implementation and so on. The main reason is that there is failure on the part of the government about government policy supply and the actual implementation. Based on this, we propose appropriate policy recommendations.
Cite this paper: Liu Xinzhi, Li Lu, & Du Chunyan (2014) Evaluation on the Efficiency of Policy Implementation for Teacher Mobility of Compulsory Education between Rural and Urban Areas in China. Chinese Studies, 3, 74-81. doi: 10.4236/chnstd.2014.32011.
References

[1]   Greenberg, D. & McCall, J. (1973). Theories of Teacher Mobility. A Report Prepared for the Office of Education, Washington DC, Report NO. P5098, 1-13.

[2]   Gregory Mankiw, N. (2011). Macroeconomics (the 7th ed.). Beijing: China Renmin University Press.

[3]   Harnischfeger, A. (1973) Personal and Institutional Characteristics Affecting Teacher Mobility. Paper Presented at Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.

[4]   Kersaint, G., et al. (2007). Why Teachers Leave: Factors That Influence Retention and Resignation. Teaching and Teacher Education, 23, 775-794. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2005.12.004

[5]   Wu Songyuan 吴松元 (2008). Zhong xiao xue jiaoshi liudong zhidu jianli de lixing sikao中小学教师流动制度建立的理性思考. Jiaoshi Jiaoyu Yanjiu, 4, 35-39.

[6]   Wen Dai 闻待 (2009). Jiaoshi xiaoji liudong zhengce de tansuo ji gaijin lujing教师校际流动政策的探索及改进路径. Jiaoyu Fazhan Yanjiu, 10, 49-53.

[7]   Xia Maolin 夏茂林, & Feng Wenquan 冯文全 (2012). Woguo yiwu jiaoyu shizi peizhi de lilun sikao我国义务教育师资配置的理论思考. Zhongguo Jiaoyu Xuekan, 3, 9-12.

[8]   Zhang Tianxue 张天雪 (2010). Jiaoshi Liudong: Jiyu Shizheng de Zhengce Fenxi 教师流动:基于实证的政策分析. Harbin: Heilongjiang Jiaoyu Chubanshe.

[9]   Zhang Xuemin张学敏 (2004). Lun jiaoyu gongji zhong de zhengfu shiling 论教育供给中的政府失灵. Gaodeng Jiaoyu Yanjiu, 1, 47-51.

 
 
Top