Back
Return
Biography
Berna Arda

Prof. Berna Arda

Ankara University School of Medicine, Turkey


Email: Berna.Arda@medicine.ankara.edu.tr


Qualifications

1993 Ph.D., Ankara University School of Medicine

1990 Medical specialist degree, Department of Medical Ethics, Ankara University School of Medicine

1987 Medicine, Ankara University School of Medicine


Publications (Selected)

 1. Arda B, Acıduman A, Johnston JC: A randomized controlled trial of ribavirin in Crimean Congo Hemorrhagic Fever: Ethical considerations, Journal of Medical Ethics, 2011.( JME Online First, published on October 12, 2011 as 10.1136/medethics-2011-100107)
 2. Arda B: Publication ethics from the perspective of PhD students of health sciences: A limited experience. Journal of Science and Engineering Ethics. DOI: 10.1007/s11948-011-9256-4
 3. Arda B:Bioethics education in Turkey. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights Social Responsibility and Health,  Workshop Proceedings Book. p.40-45, Guzeliş Ofset, April 2011.(ISBN: 978-605-62155-0-6, 157 sayfa)
 4. Acıduman A,Arda B: Hekimbaşı Abdülaziz Efendi’nin “Kıtaât-i Nekâve Fî Tercemet-i Kelimât-i Boerhave” Adlı Eserinde Yer Alan Nöroşirürji ile İlgili Bölümlerin Değerlendirilmesi; Türk Nöroşirurji Dergisi 21(1): 18- 28, 2011.
 5. Arda B: International legal standarts as the source of national rule making in Turkey; A glance to medical law. ІVth International Research and Practice Conference in Medical Law): “Medical Law of Ukraine: Legislative Provision in the Sphere of Health Care (Genesis, International Standards, Development and Improvement Trends)” Proceedings pp.10- 16, Odesa, Ukraine, 19- 21 May 2011.   (ISBN 978-966-2019-15-5, 415 sayfa)
 6. Arda B: Araştırma ve yayın etiği açısından neredeyiz? ( içinde; Bilimden Felsefeye Akademik Bir Çevrenin Serüveni. Derleyenler, S Şahinoğlu, K Arapgirlioğlu, H Çelebi, Y Örs) Bilim ve Gelecek Kitaplığı Yayını. No: 20, s. 459 – 467, İstanbul, Mayıs 2011.( 978-605-5888-18-3, 647 sayfa.)
 7. Arda B: Tıbbın cinsiyeti ve biyoetik açısından kadın. (içinde) Türkiyede Kadın Çalışmaları: Bilanço 1975- 2010. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan ( Derleyen Serpil Sancar) pp. 825 – 846, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2011.
 8. Acıduman A,Arda B: Çocuk sağlığı ve hastalıklarına 18. yüzyıldan bir bakış: Subhizade Abdülaziz Efendi’ nin Boerhaave’ ın aforizmaları çevirisi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 54: 120-133, 2011.
 9. Güvercin HC,Arda B: The perception of the concept of patient rights in Turkey: With  examples from the press. Romanian Journal of Bioethics, Vol 8 ( 3), pp.149- 159, July – September 2010.
 10. Arda B: Tıp ve Etik.( Medicine and Ethics) in. Tıbbi Laboratuvar Etiği (Ed. Y. Öztürk) Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2087, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1118,  s.28-45, Eskişehir, Eylül 2010 ( in Turkish).
 11. Arda B: Bilimsel Yayınlarda Etik. Bölüm Editörü. Bilimsel Yayınlar Kitabı (Ed. H. Akan),Bölüm; s. 23- 46 ( Bölüm yazarları; E Kansu, Ş Ruacan, H Akan, O Yılmaz, İ Sayek).  Bilimsel Tıp Yayınevi; Ankara, 2010.
 12. Acıduman A,Arda B, Kahya E, Belen D: The Royal Book by Haly Abbas From the 10th  Century: One of the Earliest Illustrations of the Surgical Approach to Skull Fractures Neurosurgery 67:1466–1475, 2010.
 13. Arda B,Acıduman A: Türk’ ün H1N1’le İlk İmtihanı: 1918-19 Influenza Pandemisinin Ülkemizdeki Görünümü. Klinik Gelişim 23(3): 28- 35, 2010.
 14. Genç Kuzuca İ,Arda B: What Can We Say About Gender Discrimination in Medicine? A Limited Research From Turkey. Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Mec. 2010 63(1): 1-8.
 15. Arda B: Stopping growing up process or not?  The whole problem in children who who have no chance to recovery. Romanian Journal of Bioethics 8(1):143- 149, January- March, 2010.
 16. Arda B,Acıduman A:  Case18. Postmortem organ donations and religious conflicts I. (in. "Teaching Ethics in Organ transplantation and Tissue Donation - cases and movies"; Silke Schicktanz, Claudia Wiesemann, Sabine Wöhlke (eds) in cooperation with Amnon Carmi UNESCO chair in Bioethics, Publisher: Goettingen University Press, 2010. p.44.
 17. Arda B: Anatolia; The cradle of modern medicine. Journal of Ankara University Faculty of Medicine 62(1): 8-12, 2009.
 18. Arda B, Oğuz NY, Şahinoğlu S:Informed consent in medical education: The experience of the medical ethics department of Ankara University Medical School, AUTF Mec.62(4): 143-147, 2009.
 19. Arda B: Ethical bodies : are they possible under democratic system? The Turkish example.Journal of Medicine and Law 28 (3) :531-539 (September 2009 )
 20. Arda B, Acıduman A: An evaluation regarding the current situation of stem cell studies in Turkey Stem Cell Rev Rep..2009 Jun; 5 (2) : 130-4.
 21. Acıduman A, Arda B, Ozaktürk FG, Telatar  UF: What does Al- Qanun Fi Al - Tibb (the Canon of Medicine) say on head injuries ? Neurosurg Rev. 2009 Jul;32 (3) :255 -63.
 22. Öztürk H,Arda B: Ethical and legal aspects of stem cell practices in Turkey: where are we? Journal of Medical Ethics 2008 Dec; 34 (12) : 833-837
 23. Güvercin CH, Arda B: Eugenics  Concept : From Plato to present. Human Reproduction and Genetic Ethics 2008,14(2): 20-26.
 24. Acıduman A, Arda B, Günaydın A, Belen D: Laqve (wry mouth) considered in Avicenna’s renowned treatise the Canon of Medicine. Neurocirugia 2008; 19: 267- 271.
 25. Civaner M, Arda B: Can "presumed consent" justify the duty to treat infectious diseases? An analysis. BMC Infect Dis. 2008 Mar 6;8:29.
 26. Civaner M, Arda B: Do patients have responsibilities in a free-market system? A personal perspective. Nurs Ethics. 2008 Mar;15(2):263-73.
 27. Arda B: Bilimde yöntem ve yirminci yüzyılda görülenler üzerine. Bir Us ve Bilim Savaşçısı Cemal Yıldırım’a Armağan ( Derleyenler K Arapgirlioğlu, H Çelebi, N Ekşi, R Kızıler, Y Örs) İmge Kitabevi s. 403- 416, Ankara, 2008.
 28. Aslan D, Yılmaz O, Özmen M, Arda B, Akkoç C, Gökçe Kutsal Y:Turkish Journal of Geriatry is its tenth years (1998- 2007).Periodical Publishing in Health Sciences - 2008 (Ed. O Yılmaz) s.175-181, Ankara, 2008. (in Turkish)
 29. Öztürk Türkmen H, Arda B: Geriatry and ethical problems( in .Basic Geriatry, Ed. YG Kutsal) pp. 371- 379, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2007.ISBN 978-975-277-151-2 (in Turkish)
 30. Arda B: The importance of secularism in medical ethics: the Turkish example. Reproductive Biomedicine Online. Supplement Ethics, Science and Moral Philosophy of Assisted Human Reproduction , Volume 13: 24-28, Feb 2007.
 31. Arda B, Acıduman A: A historical perspective of infectious diseases with reference to Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. In Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, A Global Perspective (Ed. C Whitehouse, Ö Ergönül) pp. 13- 22.  Springer, July 2007. ISBN 978-1-4020-6105-9
 32. Arda B: Trust is Not Enough: Bringing Human Rights to Medicine(invited review), British Medical Journal 2006; 333:1076 (18 November)
 33. Arda B, Acıduman A: National framework for ethics development in Turkey. Revista Romana de Bioetica (Romanian Journal of Bioethics) , Vol. 4, No: 2: 45 - 52, 2006.
 34. Acıduman A, Arda B: Zehravi and on the treatment of hydrosephaly. (Ebu’l – Kasım Ez- Zehravi eseri et-Tasrif ve hidrosefalinin tedavisi üzerine). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 49: 169- 173, 2006.( in Turkish)
 35. Arda B, Acıduman A: Biotechnology and Turkey in the light of ethics( Etik açıdan biyoteknoloji ve Türkiye). Yüksek Teknoloji Tıbbı ve Hekim – Hasta İlişkisi . Uluslararası katılımlı 2. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu Kitabı (Ed. Ö Öncel, A Namal, et.al), pp. 285 – 289, İstanbul, 2006.(in Turkish)
 36. Acıduman A, Arda B, Yücetürk C: Rhazes’s approach to trauma (Razi’ nin travmaya yaklaşımı ve Hamidiye 1013), Tıp Tarihi Araştırmaları. 14. Sayı, s. 183 – 190, Mart 2006.(in Turkish)
 37. Acıduman A, Arda B, Kökeş F: (Comparison of different aproach’s of Avicenna and Semseddin Ithaki on brain anatomy) İbni Sina’ nın anıtsal eseri El- Kanun Fi’ t-Tıbb ve Şemseddin İtaki’ nin resimli anatomi kitabı Teşrihü’l- Ebdan ve Tercüman- ı Kıbale-i Feylesufan’ ın “Beyin Anatomisi” bölümlerinin incelenmesi , Tıp Tarihi Araştırmaları. 14. Sayı, s. 191 – 215, Mart 2006.(in Turkish)
 38. İlgili Ö, Demirtaş Y, Demir A, Arda B, Karacalar A: How we ethically decide on? An malign melanoma case with dementia (Etik açıdan nasıl karar verelim? Demanslı bir malign melanom vakası.) Türk Geriatri Dergisi,9(4): 222-225, 2006.(in Turkish)
 39. Arda B:Clinical researchs and ethics(Klinik araştırmalar ve etik.) Klinik araştırmalar Kitabı (Editör H Akan) Bilimsel Tıp Yayınevi, s. 221- 229,  Ankara, 2006. ISBN: 975-6058-20-X.(in Turkish)
 40. Arda B: Local idioms in Antep dialect from the point of view folkloric medicine . Gaziantep Tarih Kültür Dergisi 1(5): 38- 42, Kasım- Aralık 2006.(in Turkish)