Back
Return
Biography
Wojciech
Prof. Wojciech Krysztofiak

The Department of Philosophy of Science, Institute of Philosophy

The university of Szczecin, Poland

Professor


Email: wojciech.krysztofiak@gmail.com 


Qualifications

2006 Habilitation, Philosophy and Sociology, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland

1997 Ph.D., Philosophy, The Jagiellonian University, Poland


Publications (Selected)

 1. Krysztofiak W., (1991/92), Phenomenology, possible worlds and negation, Husserl Studies, Vol. 8, No. 3, 205-220.
 2. Krysztofiak W., (1995), Noemata and Their Formalization, Synthese, Vol. 105, No. 1, 53-86.
 3. Krysztofiak W.,(1998), Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy, in Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat, eds., Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, Wyd. UMCS: Lublin, 41-103.
 4. Krysztofiak W., (1999), Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego, Wydawnictwo UMCS: Lublin.
 5. Krysztofiak W., (2000), Twierdzenia Gödla, możliwe światy i intensjonalność, In J. Hartman, Ed., Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego, Wydawnictwo Aureus: Kraków, 63-83.
 6. Krysztofiak W., (2001), Idealizm, realizm, intensje, możliwe światy, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, R. X, Nr 4 (40), 103-120.
 7. Krysztofiak W., (2005), Egzystencjalizm z punktu widzenia koncepcji aktów mowy, Filozofia Nauki, Rok XII, Nr 1 (49), 59-89.
 8. Krysztofiak W., (2006), Gramatyka dyskursu filozoficznego. Kognitywistyczne studium historii filozofii, Wydawnictwo Naukowe Semper: Warszawa.
 9. Krysztofiak W., (2007), The phenomenological idealism controversy in light of possible worlds semantics, Axiomathes, Vol. 17, No. 1, 75-97.
 10. Krysztofiak W., (2007), Frege, Husserl, Leśniewski i Heidegger. Bycie w perspektywie analitycznej, Filozofia Nauki, Rok XV, Nr 3(59), 77-105.
 11. Krysztofiak W., (2008), Parafraza analityczna egzystencjalistycznego modelu umysłu”, Ruch Filozoficzny, Tom LXV, Nr 1, 99-113.
 12. Krysztofiak W., (2008), Modalna arytmetyka indeksowanych liczb naturalnych: możliwe światy liczb”, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, R. 17, Nr 2(66), 79-107.
 13. Krysztofiak W., Grzeszczuk J., (2010), Makroillokucja”, Ruch Filozoficzny, Tom LXVII, Nr 3, 467-499.
 14. Krysztofiak W., Indexed Natural Numbers In Mind: A Formal Model of the Basic Mature Number Competence, Axiomathes, DOI 10.1007/s10516-011-9149-9