Back
Return
Biography
Danuta

Prof. Kisperska-Moroń Danuta

University of Economics, Poland

Professor


Email: kispersk@ae.katowice.pl


Qualifications

1987 Ph.D., Academy of Economics, Poland

1973 M.Sc., Academy of Economics, Poland


Publications (Selected)

 1. D.Kisperska-Moroń. (2010) Interorganisational structures and cooperation in logistics channels – Virtual supply chains, in: Dimensionen der Logistik. Funktionen, institutionen und Handlungsebenen, (ed. R.Schonberger, R.Elbert),Gabler Verlag, Wiesbaden, ISBN: 978-3-8349-2373-8 (in English).
 2. D.Kisperska-Moroń. (2010) Logistyka w świecie wirtualnych łańcuchów dostaw (Logistics in the Word of virtual supply chains), in: Logistyka w naukach o zarządzaniu (Logistics in Management Science). University of Economics Press, Katowice (in Polish).
 3. D.Kisperska-Moroń. (2010) Wzorce konkurowania firm funkcjonujących w łańcuchach dostaw (Patterns of Competition between Companies in Supply Chains) ,in: Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji (Marketing and Logistics Determinants of Organizational Development), edited byH.Howaniec i W.Waszkielewicz,Akademia Techniczno-Humanistyczna Press, Bielsko-Biała (in Polish).
 4. D.Kisperska-Moroń. (2010) Rola zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych w łańcuchach dostaw (Role of Humand Resource Management in SMEs in Supply Chains), in: Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw (Functioning of Small and Medium Manufacturing Enterprises in Supply Chains), edited by D.Kisperska-Moroń, University of Economics Press, Katowice,(in Polish).
 5. D.Kisperska-Moroń, J. de Haan.(2010) Improving supply chain performance to satisfy final customers:"leagile" experiences of a polish distributor, International Journal of Production Economics, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.12.013 (in English).
 6. D.Kisperska-Moroń, A.Świerczek. (2010) The selected determinants of manufacturing postponement within supply chain context: An international study. International Journal of production Economics, http://doi:101016/j.ijpe.2010.09.018 (inEnglish).
 7. D.Kisperska-Moroń. (2010) Model systemu dystrybucji w Polsce w aspekcie komodalności transportu towarów (Model of the Polish Distribution System in Poland within the Framework of Transport Co-modality), Research Papers of the Warsaw University of Technology,Transport Series, no. 75 (in Polish).
 8. D.Kisperska-Moroń. (2010) D.Kisperska-Moroń: Evolution of competencies of logistics and supply chain managers, LogForum, vol.6. nr 3 (in English).
 9. D.Kisperska-Moroń: Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw (Logistics Competencies of Polish Companies as a factor of Development of Virtual Supply Chains), LogForum 2010, vol.6, nr 1 (in Polish)
 10. D.Kisperska-Moroń. (2009) Kompetencje logistyczne jako czynnik przystosowania firm do uczestnictwa w łańcuchach dostaw nasyconych usługami (Logistics Competencies as a Factor of Company Adjustment to Operate in Supply Chains Saturated with Services), in: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami (Marketing, Logistics and People in Organizational Management), edited by H.Howaniec and W .Waszkielewicz, Akademia Techniczno-Humanistyczna Press, Bielsko-Biała, (in Polish)
 11. D.Kisperska-Moroń. (2009) Kompetencje firm jako uczestników wirtualnych łańcuchów dostaw (Competencies of Companies as Members of Virtual Supply Chains), in: Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw (Factors of Development of Virtual Supply Chains), edited by D.Kisperska-Moroń, University of Economics Press, Katowice, (in Polish).
 12. D.Kisperska-Moroń. (2009) Systemowe ujęcie logistyki jako wyraz tendencji integracyjnych w procesach przepływu dóbr (System Approach to Logistics as the Result of Integrative Tendencies in the Flow of Goods), in: Logistyka (Logistics), edited by D.Kisperska-Moroń and Stanisław Krzyżaniak, Institute of Logistics and Warehousing, Poznań, (in Polish).
 13. D.Kisperska-Moroń. (2009) Zasoby ludzkie w logistyce (Humad Resources in Logistics), in: Logistyka (Logistics), edited by D.Kisperska-Moroń and Stanisław Krzyżaniak, Institute of Logistics and Warehousing, Poznań, (in Polish).
 14. D.Kisperska-Moroń, A.Świerczek. (2009) The agile capabilities of Polish companies in the supply chain: an empirical study, International Journal of Production Economics 118, pp. 217-224 (in English).
 15. D. Kisperska-Moroń. (2009) Validity of Logistics Performance Index for evaluation of national logistics competence, Proceedings of the International Conference of the Logistics Research Network, University of Cardiff , Cardiff ,(in English).

Profile Details

NULL