Back
Return
Biography
Dr. Süleyman Korkut

Dr. Süleyman Korkut

Duzce University,Turkey


Email: suleymankorkut@hotmail.com


Qualifications

2003 Ph.D., Istanbul University, Department of Forest Industrial Engineering

1999 M.Sc., Istanbul University, Industrial Engineering

1994 B.S., Istanbul University, Department of Forest Industrial Engineering


Publications (Selected)

 1. AYRILMIŞ, N; KORKUT, S.; TANRITANIR, E.; WINANDY, J.E.; HIZIROĞLU, S. 2006: “Effect of Various Fire Retardants on Surface Roughness of Plywood”, Building and Environment, Volume 41, Issue 7, pp. 887-892, ISSN:0360-1323.
 2. KORKUT, S.;AKGÜL, M. 2007:Effect of Drying Temperature on Surface Roughness of Oak(Quercus petraeassp. iberica(Steven ex Bieb) Krassiln) Veneer”, Building and Environment, Volume 42(5):1931–1935, ISSN:0360-1323.
 3. AKGÜL, M.; ÜNER, B.; KORKUT, S.; ÇAMLIBEL, O. 2007: The Haphazard Wooden Material Converted to Healthy MDF Product, Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(4):607-611, ISSN: 1028-8880.
 4. AKGÜL, M.; GÜMÜŞKAYA, E.; KORKUT, S. 2007: Crystalline structure of heat-treated Scots pine [Pinus sylvestrisL.] and Uludağ fir [Abies nordmanniana(Stev.) subsp.bornmuelleriana(Mattf.)] wood, Wood Science and Technology, 41(3):281-289, ISSN: 0043-7719 (Print) 1432-5225 (Online).
 5. BUDAKCI, M.; GÜRLEYEN, L.;CINAR, H.; KORKUT, S. 2007:Effect of Wood Finishing and Planing on Surface Smoothness of Finished Wood,Journal of Applied Sciences, 7 (16):2300-2306, ISSN: 1812-5654.
 6. KORKUT, S., GÜLLER, B.,2007:Comparison of two drying schedules for European Hophornbeam (Ostrya carpinifoliaScop.) lumber, Drying Technology, 25(12):1977-1984, ISSN:0737-3937.
 7. KORKUT, S. 2008:The effects of heat treatment on some technological properties in Uludağ fir (Abies bornmuellerinanaMattf.) wood,Building and Environment, 43 (4): 422-428, ISSN:0360-1323.
 8. DÜNDAR, T.; AKBULUT, T.; KORKUT, S. 2008: The effects of some manufacturing factors on surface roughness of sliced Makore´ (Tieghemella heckeliiPierre Ex A.Chev.) and rotary-cut beech (Fagus orientalisL.) Veneers, Building and Environment, 43 (4): 469-474, ISSN:0360-1323.
 9. KORKUT, S.; KÖK, M.S.; SEVİM KORKUT, D.; GÜRLEYEN, T. 2008:The effects of heat treatment on technological properties in Red-bud maple (Acer trautvetteriMedw.) wood,Bioresource Technology, 99 (6): 1538–1543, ISSN: 0960-8524.
 10. KORKUT, S.; AKGÜL, M.; DÜNDAR, T. 2008:The effects of heat treatment on some technological properties of Scots pine (Pinus sylvestrisL.) wood,Bioresource Technology, 99 (6): 1861–1868, ISSN: 0960-8524.
 11. DÜNDAR, T; AS, N; KORKUT, S; UNSAL, Ö. 2008: The Effect of Boiling Time on The Surface Roughness of Rotary-Cut Veneers from Oriental Beech (Fagus orientalisL.), Journal of Materials Processing Technology, 199 (1-3): 119-123, ISSN: 0924-0136.
 12. GUNDUZ, G.; KORKUT, S.; SEVIM KORKUT, D. 2008: The effects of heat treatment on physical and technological properties and surface roughness of Camiyanı Black Pine (Pinus nigraArn. subsp.pallasianavar.pallasiana) wood, Bioresource Technology, 99(7): 2275–2280, ISSN: 0960-8524.
 13. KORKUT, S. ; BEKTAŞ, İ. 2008:The effects of heat treatment on physical properties of Uludağ fir (Abies bornmuellerinanaMattf.) and Scots pine (Pinus sylvestrisL.) wood, Forest Products Journal, 58(3): 95-99, ISSN: 0015-7473.
 14. KORKUT, S.; GÜLLER, B., 2008: Physical and Mechanical Properties of European Hophornbeam (Ostrya carpinifoliaScop.) Wood, Bioresource Technology, 99(11):4780-4785,ISSN: 0960-8524.
 15. KORKUT, S.; HIZIROĞLU, S. 2009: Effect of heat treatment on mechanical properties of hazelnut wood (Corylus colurnaL.), Materials & Design, 30(5): 1853-1858, ISSN: 0261-3069.
 16. KORKUT, S.; GULLER, B.; AYTIN, A.; KÖK, M.S. 2009. Turkey’s native wood species: Physical and mechanical characterization and surface roughness of Rowan (Sorbus aucupariaL.),Wood Research, 54(2):19-30,ISSN: 1336-4561.
 17. KORKUT, S.; BUDAKÇI, M. 2009: Effect of high-temperature treatment on the mechanical properties of Rowan (Sorbus aucupariaL.) wood, Drying Technology, 27(11):1240-1247, ISSN:0737-3937.
 18. KESKİN, H.; ATAR, M.; KORKUT, S.; TEKİN, A. 2010.Scratch resistance of cellulosic, synthetic, polyurethane, waterborne, and acid-hardening varnishes used on woods,Industrial Crops and Products, 31(2):219-224,ISSN: 0926-6690.
 19. KORKUT, S.; BUDAKÇI, M. 2010: The effects of high-temperature heat-treatment on physical properties and surface roughness of Rowan (Sorbus aucupariaL.) wood,Wood Research, 55(1):67-78,ISSN: 1336-4561.
 20. DÜNDAR, T. ; AYRILMIŞ, N.; KORKUT, S., 2000: “İ.Ü. Orman Fakültesi Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi A Serisinde 1951-2000 Yılları Arasında Yayınlanmış Makalelerinin 50 Yıllık Dökümü ve Değerlendirilmesi”, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Cilt: 50, Sayı:1, Sayfa: 119-126, İstanbul.
 21. DÜNDAR, T. ; AYRILMIŞ, N.; KORKUT, S., 2000: “İ.Ü. Orman Fakültesi Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi A ve B Serisinde 1951-2000 Yılları Arasında Yayınlanmış Makalelerinin 50 Yıllık Dökümü ve Değerlendirilmesi”, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: B, Cilt: 50, Sayı: 1, Sayfa: 93-98, İstanbul.
 22. KANTAY, R. ; ÜNSAL, Ö.; KORKUT, S., 2001: “Türkiye’de Üretilen Ceviz ve Kayın Kesme Kaplama Levhalarının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Araştırmalar”, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Cilt: 51, Sayı: 1, Sayfa: 15-31 , İstanbul.
 23. KANTAY, R. ; AKBULUT, T.; KORKUT, S., 2003: “Kayın Soyma Kaplama Üretiminde Soyma Sıcaklığının Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi”, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Cilt: 53, Sayı: 2, Sayfa: 1-11, İstanbul.
 24. KORKUT, S., 2004: “Tomruklardan Maksimum Kereste Randımanı Elde Etmek İçin İki Boyutlu Geometrik Teori”, S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:2, Sayfa:160-169, ISSN:1302-7085.
 25. KORKUT, S., 2004: “Kayın Tomruklarının Biçilmesinde Korkut Randıman Optimizasyonu Paket Programının Kullanılması”, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, DOA Dergisi, Sayı:10, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 241, DOA Yayın No:34, Sayfa:131-159, ISSN:1300-8544, Tarsus.
 26. KORKUT, S.; 2005: “Prizma ve Keskin Kesiş Tekniklerini Kapsayan Korkut Randıman Optimizasyonu Paket Programı”, A.İ.B.Ü. Ormancılık Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Sayfa:91-110, Aralık 2005, ISSN: 1306-2182.
 27. KORKUT, S.; BÜYÜKSARI, Ü. 2006:Some mechanical properties of red-bud maple (Acer trautvetteriMedw.) wood grown in different districts, Düzce Üniversitesi,Ormancılık Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Sayfa:24-31, Aralık 2006, ISSN: 1306-2182.
 28. ÇABUKOĞLU, F.; KORKUT, S. 2007: Masif Parkelerde Kalite Sınıflarına Göre Yüzey Pürüzlülüğü,Düzce Üniversitesi,Ormancılık Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, Sayfa:33-41, ISSN: 1306-2182.
 29. SEVİM KORKUT, D.; KORKUT, S., 2008: Determination of the Shear and Cleavage Strengths of European Hophornbeam (Ostrya carpinifoliaScop.) Wood, Beykent University, Journal of Science and Technology, 2(1):127-133, ISSN:1307-3818.
 30. KORKUT, S.; KANTAY, R.; ÜNSAL, Ö. 2008: Yield Change Based on the Diameter and Length in Beech (Fagus orientalisLipsky),Düzce Üniversitesi,Ormancılık Dergisi, Cilt:4, Sayı:1-2, Sayfa:83-91, ISSN: 1306-2182.
 31. KANTAY, R.; ÜNSAL, Ö.; KORKUT, S.; GÜNGÖR, N.M.; ÇELİK, M. 2008. Sarıçam’da Koniklik ve Eğriliğin Randıman Üzerine Etkisi, Düzce Üniversitesi, Ormancılık Dergisi, Cilt:4, Sayı:1-2, Sayfa:92-114, ISSN: 1306-2182.
 32. KORKUT, S., 2008: “Sarıçam Tomruklarının Biçilmesinde Korkut Randıman Optimizasyonu Paket Programının Kullanılması” Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, DOA Dergisi, Sayı:14, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:370, DOA Yayın No: 50, Sayfa: 61-88 , ISSN:1300-8544, Tarsus.
 33. KORKUT, S. 2009: Gürgen Yapraklı Kayacık (Ostrya carpinifoliaScop.) Odununun Bazı Mekanik Özelikleri Üzerine Isıl işlem Sıcaklık ve Süresinin Etkisi, Düzce Üniversitesi, Ormancılık Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, Sayfa:121-130, ISSN: 1306-2182.
 34. KORKUT, S., DEMİRCAN ÇAKAR, N.; BEKAR, İ. 2010. Türkiye Ahşap Kurutma Endüstrisinin Mevcut Durumu, Temel Sorunları ve Gelecek Yönelimleri,Dogus University Journal,Cilt:11 , Sayı:1, Sayfa: 109-123 , ISSN 1302-6739.


Profile Details

NULL