Back
Return
Biography

Prof. Tianzhen Zhang

Nanjing Agricultural University, China


Email: cotton@njau.edu.cn


Qualifications

1987 Ph.D., Nanjing Agricultural University, Genetics & Crop Breeding

1982 M.Sc., Nanjing Agricultural University, Genetics & Crop Breeding

1978 B.Sc., Zhejiang Agricultural University, Genetics & Crop Breeding


Publications (Selected)

 1. Wang K, Z Yang, C Shu, J Hu, Q Lin, Wn Zhang, W Guo, T Zhang. Variation of genome structure, and size between A12 and D12 homoeologous chromosomes in allotetraploid cotton. Chromosoma, 2010,119: 255-266.
 2. Guo Wangzhen, Caiping Cai, Changbiao Wang, Zhiguo Han, Xianliang Song, Kai Wang, Xiaowei Niu, Cheng Wang, Keyu Lu, Ben Shi, Tianzhen Zhang. A microsatellite-based, gene-rich linkage map reveals genome structure, function and evolution in Gossypium.doi:10.1534 Genetics,2007, 176: 527–541.
 3. Wang Kai, Bin Guan, Wangzhen Guo, Baoliang Zhou, Yan Hu, Yichao Zhu, and Tianzhen Zhang. Completely distinguishing individual A-genome chromosomes and their karyotyping analysis by multiple BAC-FISH. Genetics,2008,178:1117-1122.
 4. Wang Kai, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Both homologous and homoeologous segments detected in homoeologous groups of allotetraploid cotton by BAC-FISH. BMC Genomics, 2007, 8:178.
 5. Guo WZ, Cai CP, Wang CB, Zhao L, Wang L, TZ Zhang. A preliminary analysis of genome structure and composition in Gossypium hirsutum. BMC Genomics, 2008,9:314.
 6. Chen Z. Jeffrey, Brian E. Scheffler, Elizabeth Dennis, Barbara Triplett, Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo, Xiaoya Chen, David M. Stelly, Pablo D. Rabinowicz, Christopher Town, Tony Arioli, Curt Brubaker, Roy Cantrell, Jean-Marc Lacape, Mauricio Ulloa, Peng Chee, Alan R. Gingle, Candace Haigler, Richard Percy, Sukumar Saha, Thea Wilkins, Robert J. Wright, Allen Van Deynze, Yuxian Zhu, Shuxun Yu, Ibrokhim Abdurakhmonov, Ishwarappa Katageri, P. Ananda Kumar, Mehboob-ur-Rahman, Yusuf Zafar, John Yu, Russell J. Kohel, Jonathan Wendel, and Andrew H. Paterson.Towards Sequencing Cotton (Gossypium) Genomes. Plant Physiol., 2007,145:1303-1310.
 7. Wang Hai-Hai, Ying Guo, Feng-Ni Lv, Hua-Yu Zhu, Shen-Jie Wu, Liang Zhao, Yan-Jie Jia, Fei-Fei Li, Wang-Zhen Guo, Tian-Zhen Zhang. The GhPEL gene, encoding a pectate lyase, plays an essential role in cell wall loosening by depolymerizing the de-esterified pectin during the fiber elongation of cotton (Gossypium hirsutum). Plant Mol Biol,2010,72:397-406.
 8. He Yajun, Guo Wangzhen, Zhang Tianzhen. Molecular Cloning and Characterization of a Cytosolic Glutamine Synthetase Gene, a Fiber Strength-associated Gene in Cotton. Planta. 228:473-483.
 9. Song Li, Wangzhen Guo,Tianzhen Zhang. Interaction of Novel Dobzhansky-Muller Type Genes for the Induction of Hybrid Lethality between G. hirsutum and G. barbadense cv. Coastland R4-4. Theor Appl Genet, 2009,119:33-41.
 10. Chen Hong, Neng Qian, Wangzhen Guo, Qingping Song, Baocheng Li, Fujun Deng, Cunguang Dong, Tianzhen Zhang. Using three overlapped RILs to dissect genetically clustered QTL for fiber strength on chro.24 in Upland cotton. Theor Appl Genet, 2009,119: DOI 10.1007/s00122-009-1070-x.
 11. Wang Peizheng, Li Su, Li Qin, Baomin Hu, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Identification and Molecular Mapping of a Fusarium Wilt Resistant Gene in Upland Cotton. Theor Appl Genet,2009 DOI 10.1007/s00122-009-1084-4.
 12. Wang Kai, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Construction of one set of chromosome-specific microsatellite-containing BACs and their physical mapping in Gossypium hirsutum. Theor Appl Genet, 2007,115:675-682.
 13. Han Zhiguo, Changbiao Wang, Xianliang Song, Wangzhen Guo, Jinying Gou, Chunhong Li, Xiaoya Chen ,Tianzhen Zhang. Characteristics, Development and Mapping of G.hirsutum Derived-EST-SSRs in Allotetraploid Cotton. Theor Appl Genet, 2006,112:430-439.
 14. Yin Jianmei, Wangzhen Guo, Luming Yang, Liwang Liu, Tianzhen Zhang,Physical mapping of the Rf1 fertility-restoring gene to a 100 kb region in cotton. Theor Appl Genet, 2006,112:1318-1325.
 15. Guo Wangzhen, Wei Wang, Baoliang Zhou, Tianzhen Zhang. Cross-species amplification of EST-SSR markers derived from G. arboreum in Diploid Species in Gossypium. Theor Appl Genet, 2006,112: 1573-1581.
 16. Wang Kai, Xianliang Song, Zhiguo Han, Wangzhen Guo, John Z. Yu, Jing Sun, Jiaju Pan, Russell J. Kohel, Tianzhen Zhang. Complete assignment of the chromosomes of G. hirsutum L. by BAC-FISH and Translocations. Theor Appl Genet, 2006,113:73-80.
 17. Qin Hongde, Wangzhen Guo,Yuan-Ming Zhang, Tianzhen Zhang. QTL mapping of agronomic and fiber traits based on a four-way cross population in Gossypium hirsutum L. Theor Appl Genet, 2008,117:883-894.
 18. Zhang TZ, Y Yuan, J Yu, W Guo, RJ Kohel. Molecular Tagging of a Major QTL for Fiber Strength in Upland Cotton and Its Marker-assisted Selection. Theor Appl Genet, 2003,106:262-268.
 19. Liu LW, WZ Guo, XF Zhu, TZ Zhang. Inheritance and Fine Mapping of Fertility-restoration for Cytoplasmic Male Sterility in Gossypium hirsutum L.Theor Appl Genet, 2003,106:461-469.
 20. Zhang J, Guo W, Zhang TZ. Molecular Linkage Map of Allotetraploid Cotton (Gossypium hirsutum L.×Gossypium barbadense L.) with a Haploid Population. Theor Appl Genet, 2002,105:1166-1174.