Back
Return
Biography

Prof. Marcin Jedrzejczyk

Accounting Department

Cracow University of Economics

Poland


Email: jedrzejm@uek.krakow.pl


Qualifications

2008 Ph.D., Cracow University of Economics, Poland

2002 M.Sc., Cracow University of Economics, Poland


Publications (Selected)

  1. Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarzadzania jednostka gospodarcza = The Additive, Cost Production Function in the Management Assessment Process of Business Entity / Marcin JEDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics. - nr 399 (2015), s. 208-215.  ISSN 1899-3192
  2. Kwantytatywna formula wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej = Quantitative Formula to Determine Central Rate in the Process of Monetary Union Extension / Marcin JEDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics. - nr 439 (2016), s. 144-153. - Summ., streszcz.. - Tytul numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. - ISSN 1899-3192
  3. Wyzwania wspólczesnej rachunkowosci w zakresie translacji wartosci ekonomicznych = Contemporary Accounting Challenges in the Field of Economic Value Translation / Marcin JEDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics. - nr 388 (2015), s. 77-86. Tytul numeru: Teoria rachunkowosci, sprawozdawczosc i analiza finansowa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
  4. Marka kreatorem kapitalu intelektualnego organizacji = Brand as The Creator of Intellectual Capital in The Organization / Marcin JEDRZEJCZYK, Marek Mikosza // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics. - nr 440 (2016), s. 225-234.  Tytul numeru: Rachunkowosc a controlling. ISSN 1899-3192
  5. Wartosc godziwa przedsiEbiorstwa a skonsolidowana wartosc firmy w jednostkach powiazanych : analiza empiryczna = Corporate Fair Value and Consolidated Value of Firms in Related Entities : Empirical Analysis / Marcin JEDRZEJCZYK, Marek Mikosza // Studia i Prace Kolegium Zarzadzania i Finansów Szkoly Glównej Handlowej. - z. 147 (2016), s. 209-221. - ISSN 1234-8872
  6. Paradygmat nakladów, a paradygmat użytecznosci w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarzadzania jednostka gospodarcza = Cost Principle Versus Utility Principle in the Measurement of the Financial Standing and the Management Assessment Process in the Company / Marcin JEDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics. - nr 472 (2017), s. 99-105. Tytul numeru: Dylematy zarzadzania kosztami i dokonaniami. ISSN 1899-3192
  7. Spoleczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu = Economic and Social Meaning of the Duality Principle / Marcin JEDRZEJCZYK // Nierównosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michal Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 55 (3) (2018), s. 138-148. ISSN 1898-5084
  8. Pomiar i źródla wartosci jednostki pieniEżnej : teoria i praktyka = Money and Money Unit Value Measurement : Theory and Practice / Marcin JEDRZEJCZYK // Nierównosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michal Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2018), s. 206-217 ISSN 1898-5084
  9. Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro = Theoretical Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone / Marcin JEDRZEJCZYK // Nierównosci Spoleczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michal Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019), s. 107-118. ISSN 1898-5084


Profile Details
http://rachunkowosc.uek.krakow.pl/centrum.pdf