Back
Return
Biography

Prof. Jerzy Kisilowski

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland


Email: jkisilow@kisilowscy.waw.pl


Qualifications

1978 DSc, Warsaw University of Technology, Poland

1972 PhD, Warsaw University of Technology, Poland

1964 MSc, Warsaw University of Technology, Poland


Publications (Selected)

  1. Kisilowski J., Dębowska-Mróz M., Kowalik R., Wybrane Techniki pomiarowe w systemach transportowych, Monografia Nr 237, UTH Radom, 2019, ISSN 1642-5278
  2. Kisilowski J., Zalewski J., Modelowanie Zdarzeń w Ruchu Drogowym, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom-Warszawa 2016, ISBN: 978-83-7789-434-7
  3. Kisilowski J., Kisilowski M., O pewnej metodzie zarządzania ryzykiem w towarzystwie ubezpieczeniowym. Prace Naukowe nr 813 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999,pp. 78-82.
  4. Kisilowski J., Kompleksowa komputeryzacja towarzystwa ubezpieczeniowego. „Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja: 1999 nr 2 (26)
  5. Kisilowski J., The Possibility of Using the Theory of Sensitivity in Diagnostics of a Railway Freight Car and Track, Archives of Civil Engineering, XLIV, 4, 1998
  6. Kisilowski J., Sowiński B., Track Model Proposal, Archives of Transport, Vol. 8. issue 1-4, Warsaw 1996, pp. 63-72
  7. Kisilowski J., Kardas-Cinal E., “On a Certain Method of Examining Stability of Mathematical Models of Railway Vehicles with Disturbances Occurring in Real Objects” (262-272), Proceedings of 13th IAVSD Symposium Held in Chengdu, Sichuan, P.R. China, August 23-27, 1993
  8. Droździel J., Kisilowski J., Sowiński B., Transient Dynamice Interactions between Track and Wheelset Due to Local Track Variable Parameters, 13th IAVSD Symposium on Dynamics of Vehicle, 23-27 August 1993, Chengdu, Chiny.
  9. Kardas-Cinal E., Kisilowski J., Some problems Related to Investigations of Wheelset Model Stability, PAN IPPT Dynamical Problems im Mechaniacal System, Warszawa 1991, pp. 119-130
  10. Kisilowski J., Sowiński B., The effect of vibroinsulating construction elements on the dynamic of the wheel-rail system within the range of higer vibration frequencies, XII Symposium IAVSD, Lyon 26-30 sierpień, 1991, Francja