Back
Return
Biography

Prof. Mieczyslaw Dobija

Cracow University of Economics, Poland


Email: dobijam@uek.krakow.pl


Qualifications


1975 Ph.D., Cracow University of Economics, Poland

1968 M.D., University of Jagiellonian in Cracow, Poland


Publications (Selected)

 1. Formation of the Integrative Currency Area, Mieczysław DOBIJA, SOP Transactions on Economic Research. Vol. 1, No 1 (February 2014), S. 1-9. http://www.scipublish.com/journals/ER/papers/1. ISSN 2372-3246
 2. The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency / Mieczysław DOBIJA // Modern Economy. - vol. 5, no. 5 (April 2014), s. 289-302
 3. Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa = Accounting as Part of an Economic Activity Measurement System / Mieczysław DOBIJA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 75 (131) (2014), s. 7-21.  ISSN 1641-4381
 4. Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych, Mieczysława DOBIA at al., Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. 339 S.  ISBN 978-83-7252-648-9
 5. Geopolityczne przesłanki i ekonomiczne podstawy unii walutowej Europy Centralnej = Geopolitical Premises and Economic Fundamental of the Central Europe Integrative Currency Area, Mieczysław DOBIJA, Miscellanea Oeconomicae ,ISSN 2081-2345 ; R. 18, nr 1, S. 161-175
 6. Why Developed Economies are at Risk of Deflation? Mieczysław DOBIJA, W: Managing Disruption and Destabilisation, Sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE. Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 17-28. ISBN 978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
 7. Dobija M., (2014), Rachunkowość w utrzymywaniu równowagi ekonomicznej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 79 (135), SKwP, Warszawa 2014
 8. Fundamentalne zasady leżące u podstaw nauki rachunkowości = Fundamental Laws Underlying the Theory of Accounting, Mieczysław DOBIJA, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. T. 70 (126) (2013), s. 43-61. ISSN 1641-4381
 9. Towards Scientific Economics, Mieczysław DOBIJA, Modern Economy. Vol. 4, No. 4 (April 2013), s. 293-304. http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=30760. - ISSN 2152-7245
 10. Scientific Provenance of Accounting, Mieczysław DOBIJA, Bartosz KUREK, International Journal of Accounting and Economics Studies, Vol. 1, nr 2 (2013), s. 16-24. http://www.sciencepubco.com/index.php/IJAES/article/view/1054/775. ISSN 2309-4508
 11. Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications = Zastosowanie analitycznej funkcji produkcji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 72 (128) (2013), s. 49-62. ISSN 1641-4381
 12. The Theoretical Basis of an Integrating Currency Area : the Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone, Mieczysław DOBIJA, Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 4 (123) (2013), S. 3-24,  ISSN 2084-3356
 13. Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych, Mieczysław DOBIJA, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. T. 74 (130) (2013), s. 7-24. ISSN 1641-43812168257574
 14. Laborism: The Economics Driven by Labor, Mieczysław DOBIJA, Modern Economy. - vol. 6, no. 5 (May 2015), s. 578-594
 15. Economics Approaches the Fork in the Road: Labor Self-Financing and Tax Free Compensations or Toil of Deficit and Deflation, Mieczysław DOBIJA, International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 3, no 2 (2015), s. 86-94