Return
Biography

Dr. Dariusz Jacek Jakóbczak

Department of Electronics and Computer Science

Technical University of Koszalin, Poland

Assistant Professor


Email: djakob@weii.tu.koszalin.pl


Qualifications

2007 Ph.D., Institute of Information Technology, Poland


Publications (Selected)

 1. Jakóbczak D.: Curve Interpolation and Shape Modeling via Probabilistic Nodes Combination. Vietnam Journal of Computer Science, Springer 2014 DOI: 10.1007/s40595-014-0016-7
 2. Jakóbczak D.: Object Recognition via Contour Points Reconstruction Using Hurwitz-Radon matrices. IGI Global books;Image Processing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Hershey PA, USA 2013, pp. 998-1018
 3. Jakóbczak D.: Active Object Modeling and Applications via the Method of Hurwitz-Radon Matrices. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki, nr 5, str. 5-16, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2013
 4. Jakóbczak D.: Application of Hurwitz-Radon Matrices in Shape Coefficients. Asian Journal of Fuzzy and Applied Mathematics, vol.01-issue 01, pp.4-11, June 2013
 5. Jakóbczak D.: Numerical differentiation via the interpolation method of Hurwitz-Radon Matrices. European Scientific Journal, vol.9, No.27, pp.50-62, September 2013
 6. Jakóbczak D.: Probabilistic Modeling of Signature using the Method of Hurwitz-Radon Matrices. Global Perspectives on Artificial Intelligence, vol. 1, issue 1, pp.1-7, January 2013
 7. Jakóbczak D.: Probabilistic Nodes Combination; Modeling and Interpolation of 2D Curve. International Journal of Organizational and Collective Intelligence (IJOCI), vol.3, no.3, pp.22-35, IGI Global, Hershey PA, USA 2012
 8. Jakóbczak D.: The Zero of Function and Interpolation by the Method of Hurwitz-Radon Matrices. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki, nr 4, str. 55-65, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2012
 9. Jakóbczak D: Application of Hurwitz-Radon matrices in curve interpolation and almost-smoothing. Central European Journal of Computer Science, December 2012, Volume 2, Issue 4, pp 440-458
 10. Jakóbczak D.: Data Extrapolation and Decision Making via Method of Hurwitz-Radon Matrices. Computational Collective Intelligence: Technologies and Applications (Proc. of ICCCI 2011, Part 1), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6922, Jedrzejowicz P., Ngoc Thanh Nguyen, Kiem Hoang (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, pp. 173-182
 11. Jakóbczak D.: Curve Parameterization and Curvature via Method of Hurwitz-Radon Matrices. Image Processing&Communications- An International Journal, vol.16, no.1-2, UT&LS Bydgoszcz 2011, pp. 49-56
 12. Jakóbczak D.: Object Recognition via Contour Points Reconstruction Using Hurwitz-Radon matrices. IGI Global book „Knowledge-Based Intelligent System Advancements: Systemic and Cybernetic Approaches”, Józefczyk J., Orski D. (Eds.), Hershey PA, USA 2011, pp. 87-107
 13. Jakóbczak D.: Curve Extrapolation and Data Analysis using the Method of Hurwitz-Radon Matrices. Folia Oeconomica Stetinensia, vol.9(17)/2010, pp. 121-138, Szczecin University 2011
 14. Jakóbczak D.: Rekonstrukcja kształtu obiektu metodą Macierzy Hurwitza-Radona z parametrem k. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki, nr 2, str. 109-123, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2010, ISSN 1897-7421
 15. Jakóbczak D.: Implementation of Hurwitz-Radon Matrices in Shape Representation. Advances in Intelligent and Soft Computing 84, Image Processing and Communications: Challenges 2, Choraś R.S. (Ed.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, pp. 39-50
 16. Jakóbczak D.: Object modeling using method of Hurwitz-Radon Matrices of rank k. Computer Graphics: Selected Issues, Wolski W., Borawski M. (Eds.), University of Szczecin, Faculty of Economics and Management 2010, pp. 79-90
 17. Jakóbczak D.: Application of Hurwitz-Radon Matrices in Shape Representation. Applied Computer Science: Modelling of Production Processes, Banaszak Z., Świć A. (Eds.),Vol. 6, No 1, Lublin University of Technology 2010, pp. 63-74
 18. Jakóbczak D.: Shape Representation and Shape Coefficients via Method of Hurwitz-Radon Matrices. Computer Vision and Graphics: Proc. ICCVG 2010, Part I, Lecture Notes in Computer Science 6374, Bolc L., Tadeusiewicz R., Chmielewski L.J., Wojciechowski K. (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, pp. 411-419
 19. Jakóbczak D.: Przedstawienie obiektu 3D za pomocą konturów rekonstruowanych metodą Macierzy Hurwitza-Radona. Metody Informatyki Stosowanej – kwartalnik Komisji Informatyki PAN, Oddział w Gdańsku, 1/2010 (22), pp. 43-53, Szczecin 2010
 20. Jakóbczak D.: Zastosowanie dyskretnego, ortogonalnego operatora Hurwitza-Radona w kompresji i rekonstrukcji konturów obrazów monochromatycznych. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki, nr 1, str. 95-111, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2009, ISSN 1897-7421
 21. Jakóbczak D.: Curve Interpolation Using Hurwitz-Radon Matrices. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.18 , No. 3B (2009), 126-130
 22. Jakóbczak D.: Object recognition via contour points reconstruction using Hurwitz-Radon matrices. Proceedings of 14thInternational Congress of Cybernetics and Systems of WOSC, Wrocław, 09-12.09.2008, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-400-8, pp. 567-576, Wrocław 2008
 23. Jakóbczak D.: Podstawy analizy matematycznej. Skrypt Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, ISBN 978-83-7365-157-9, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008
 24. Jakóbczak D., Kosiński W.: Hurwitz-Radon Operator in Monochromatic Medical Image Reconstruction. Journal of Medical Informatics & Technologies, vol.11, November 2007, ISSN 1642-6037, pp.69-78
 25. Jakóbczak D.: 2D and 3D Image Modeling Using Hurwitz-Radon Matrices. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16, No. 4A (2007), 104-107